Upcrete / Produkty

Upcrete® - Produkty

W technologii upcrete ® skupione jest jak w soczewce całe nasze know-how zdobyte w budownictwie podczas projektowania fabryk, konstrukcji oszalowań, organizowania miejsca pracy i budowania maszyn.

Na tej podstawie zostały opracowane poszczególne składniki, pozwalające stworzyć technologię upcrete ®, którą możemy - indywidualnie lub jako kompletny system - dostosować do potrzeb Klienta.

System bateryjny UBS

Lepsze pomysły mają po prostu przewagę nad innymi rozwiązaniami. Systemy bateryjne kieszeniowe wyznaczają kierunek rozwoju w tym sektorze przemysłu.

Dalej do przeglądu

Stacja pomp UPP

Kompaktowe i wszechstronne doprowadzanie betonu  

Dalej do przeglądu

UCI Przyłącze pompy

Uniwersalne przyłącze do dostarczania betonu jako przyszłościowa technologia prefabrykatów betonowych.

Dalej do przeglądu

RATEC / Biuletyn