Upcrete / News / Wiadomości / Wiadomości

Publikacje Poniżej prezentujemy wybór opublikowanych artykułów i raportów projektowych z różnych mediów.

Publikacje

Poniżej prezentujemy wybór opublikowanych artykułów i raportów projektowych z różnych mediów.

Nowe perspektywy i rozwiązania w zakresie produkcji przestrzennych elementów betonowych

Pod koniec ubiegłego stulecia, zmotywowana wymaganiami klientów firma Ratec w ścisłej współpracy z działem projektowania firmy Reymann Technik, rozpoczęła pierwsze badania i testy zmierzające do opracowania szalunków przestrzennych dla modułów pomieszczeń.

W międzyczasie przedsiębiorstwo reagowało na aktualne wymagania rynku i rozbudowywało swoją ofertę w zakresie szalunków przestrzennych.

Download PDF

ZBI - Zakłady Betonowe International 05/2018

Dopasowana technologia produkcji i indywidualne rozwiązania w zakresie szalunków dla Ameryki Południowej

W poszczególnych krajach Ameryki Południowej branża budowlana wygląda bardzo różnie. Wszędzie jednak widoczne jest rosnące zapotrzebowanie na przestrzeń mieszkaniową. 

Innowacyjne, sprawdzone w praktyce technologie produkcji w sektorze prefabrykacji betonu nabierają przez to coraz większego znaczenia. Wybrane, przytoczone projekty przedstawiają specyfikę latynoamerykańskiego sektora budowlanego i opracowane rozwiązania specjalne.

Download PDF

BWI International 03/2018

Technologia pompowania mieszanki w produkcji prefabrykowanych elementów betonowych

Rozwój zaawansowanych form do produkcji prefabrykowanych elementów betonowych, a w szczególności elementów przestrzennych, takich jak np. segmenty pomieszczeń, pociąga za sobą konieczność opracowania inteligentnych rozwiązań umożliwiających napełnianie tych form w taki sposób, by uzyskać wysoką jakość powierzchni i dużą wydajność produkcji. Oprócz form firma Ratec opracowała technologię pompowania mieszanki, pozwalającą na napełnianie zamkniętych form, dostosowaną specjalnie do wymagań zakładów prefabrykacji betonu.

Dwa przykłady projektów zrealizowanych w niezbyt odległej przeszłości dobrze ilustrują najróżniejsze możliwości zastosowania technologii pompowania Ratec w produkcji prefabrykowanych elementów betonowych.

Download PDF

Katarina Noack

Asystentka Zarządu
Marketing i Komunikacja

Tel.:  +49 (0) 6205 9407-50
Faks: +49 (0) 6205 9407-30

Email: knoack@ratec.org