RATEC GmbH / Produkty / Elementy montowane i magnesy do elementów montowanych / Magnesy do elementów i części elektrycznych montowanych

Magnesy do elementów i części elektrycznych montowanych

Magnesy do montowanych elementów elektrycznych firmy RATEC od wielu lat są wykorzystywane w przemyśle prefabrykatów betonowych i udowadniają swoją niezawodność w trudnych warunkach praktycznego zastosowania.
Połączenie kształtek gumowych ze zintegrowanymi magnesami pozwala tworzyć prawie wszystkie figury geometryczne i rozwiązania. Poprzez prosty sposób zakładania i zdejmowania korpusów gniazdek elektrycznych możliwa jest efektywna i racjonalna praca.
Mocny, zintegrowany magnes precyzyjnie przytwierdza elementy montowane na danej pozycji. W przypadku pustych magnesów rurowych kształtka magnetyczna pozostawia po jej usunięciu wgłębienie w betonie.

ATTEMA

Magnes do puszki instalacyjnej typu ATTEMA

Dalej do przeglądu

KAISER

Magnes do puszki instalacyjnej, wyprodukowanej w zakładzie do KAISER

Dalej do przeglądu

SPELSBERG

Magnes do puszki instalacyjnej typu SPELSBERG

Dalej do przeglądu

Akcesoria

Magnesy do pustych rur, końcówek pustych rur, magnesy stalowe ...

Dalej do przeglądu